quote top

Logo

Consultancy & advies

Vanuit onze kennis en ervaring op het gebied van schuldhulpverlening adviseert en begeleidt Westerbeek organisaties (Gemeentes, werkgevers, maatschappelijk werkinstellingen, etc.) bij het ontwikkelen en maken van beleid.

Het kan hierbij gaan om vraagstukken op strategisch, tactisch of uitvoerend niveau.

Voorbeelden van opdrachten op dit gebied:

  • Ontwikkeling van visie en beleid op het gebied van schuldhulpverlening, bij zowel gemeenten als zorginstellingen;
  • Creëren van samenwerkingsverbanden tussen de schuldhulpverlening en andere instellingen van de sociale kaart;
  • Implementeren van preventie- en begeleidingsactiviteiten binnen een kredietbank of schuldregelende instelling;
  • Opstellen van werkprocessen aan de hand van de ontwikkelde beleidsvisie;
  • Analyseren van oorzaken rondom uitval, lage slagingspercentages en hieromtrent oplossingen aanreiken;
  • Maken van meet- en sturingsinstrumenten ten behoeve van managementinformatie en ter verbetering en bewaking van de kwaliteit.

Onze adviseurs hebben ruime ervaring op het gebied van schuldhulpverlening en zijn binnen Westerbeek ook als schuldhulpverlener begonnen waardoor zij ook vanuit de praktijk kunnen meedenken.

Vanuit onze kennis en ervaring op het gebied van schuldhulpverlening adviseert en begeleidt Westerbeek organisaties (Gemeentes, werkgevers, maatschappelijk werkinstellingen, etc.) bij het ontwikkelen en maken van beleid.

Het kan hierbij gaan om vraagstukken op strategisch, tactisch of uitvoerend niveau. 

 

Voorbeelden van opdrachten op dit gebied:

• Ontwikkeling van visie en beleid op het gebied van schuldhulpverlening, bij zowel gemeenten als zorginstellingen;

• Creëren van samenwerkingsverbanden tussen de schuldhulpverlening en andere instellingen van de sociale kaart;

• Implementeren van preventie- en begeleidingsactiviteiten binnen een kredietbank of schuldregelende instelling;

• Opstellen van werkprocessen aan de hand van de ontwikkelde beleidsvisie;

• Analyseren van oorzaken rondom uitval, lage slagingspercentages en hieromtrent oplossingen aanreiken;

• Maken van meet- en sturingsinstrumenten ten behoeve van managementinformatie en ter verbetering en bewaking van de kwaliteit.

 

Onze adviseurs hebben ruime ervaring op het gebied van schuldhulpverlening en zijn binnen Westerbeek ‘gewoon’ HN: KAN DIT ZO?  als schuldhulpverlener begonnen.

 rechts