Klachten

Westerbeek COD bv heeft ook een klachtenreglement. Mocht u een klacht willen indienen dan kan dit schriftelijk bij het hoofdkantoor.