quote top

Logo

Intregrale intake

 

Deze opleiding gaat in op alle aspecten van een integrale intake in de schuldhulpverlening. Er wordt diep ingegaan op de koppeling tussen de materiele en immateriële hulpverlening en op welke wijze de “ cliënt”  wordt verbonden aan “ het dossier”. Tevens wordt gedurende de opleiding veel geoefend met gesprekken en gespreksvaardigheden.

 

 

Data 2018

Voorjaarscursus contactdagen:  17, 24 en 31 mei en vervolgens 21 en 28 juni met als laatste dag 5 juli.

Najaarscursus contactdagen: 20, 27 september en 4 oktober, vervolgens 15 november, 22 november en 29 november.

littleimgRight