quote top

Logo

schuldhulpverlening voor maatschappelijk werkers

 

Hoe langer hoe meer worden maatschappelijk werkers van diverse organisaties geconfronteerd met klanten met schulden en financiële problemen. Voor veel maatschappelijk werkers en instellingen in de zorg en welzijn betekent dit dat een goede verbinding gevonden moet worden tussen de immateriële en materiele hulpverlening.

Wij hebben een gerichte opleiding voor maatschappelijke organisaties waarbij we de koppeling leggen tussen materiele en immateriële hulpverlening. Deze opleiding is tevens erkend door de Nederlandse Vereniging van het Maatschappelijk Werk. We hebben deze opleiding reeds diverse malen verzorgd voor instellingen voor Maatschappelijke Opvang, GGD en Maatschappelijk werk.

 

 

Data 2018

Voorjaarscursus contactdagen:  17, 24 en 31 mei en vervolgens 21 en 28 juni met als laatste dag 5 juli.

Najaarscursus contactdagen: 20, 27 september en 4 oktober, vervolgens 15 november, 22 november en 29 november.

littleimgRight