quote top

Logo

Wie zijn wij?

Westerbeek COD bv is een organisatie die is gespecialiseerd in alle aspecten van integrale schuldhulpverlening. Wij beschikken over een uitgebreid en gevarieerd dienstenpakket dat zich uitstrekt van volledige schuldhulpverleningstrajecten en preventieactiviteiten tot het opleiden en detacheren van professionals. Ook adviseren wij verschillende organisaties en gemeenten bij de vormgeving en verdere beleidsontwikkeling van schuldhulpverlening.

Wij zijn een jong dynamisch bedrijf met passie voor het vak. Wij werken vraaggericht, zijn creatief en zijn een kenniscentrum op het gebied van schuldhulpverlening.

Wanneer kunt u een beroep op ons doen?

  • Als u een uitvoeringspartner zoekt voor de schuldhulpverlening in uw gemeente. Dat kan gaan om het totaalpakket in de vorm van integrale schuldhulpverlening, maar ook om bijvoorbeeld alleen inkomensbeheer, schuldregelen en/of budgetbegeleiding.
  • Als u op zoek bent naar een uitvoeringspartner om re-integratie, sociale activering en schuldhulpverlening beter op elkaar te laten aansluiten.
  • Als u binnen de schuldhulpverlening met wachtlijsten kampt en u wilt deze binnen een bepaalde tijd weggewerkt hebben.
  • Als u een aanvulling wilt op het schuldhulpverleningsaanbod binnen de gemeente, bijvoorbeeld op het vlak van preventie of speciale doelgroepen.
  • Als u (aanvullende) scholing in de schuldhulpverlening nodig heeft.
  • Als u tijdelijk wat extra hulp kunt gebruiken in de vorm van detachering van geschoolde schuldhulpverleners.
  • Als u de schuldhulpverlening binnen de gemeente verder wilt ontwikkelen en u wilt daarbij wat ondersteuning in de vorm van advies of opleidingen.

 Westerbeek COD bv is lid van de NVVK.

 rechts