quote top

Logo

Missie en visie

Onze visie

De visie van Westerbeek COD bv is:

"De mens staat centraal bij alle activiteiten en werkzaamheden. Procedures en regelgeving zijn hierbij ondersteunend en richtinggevend."

Deze visie komt terug in al onze activiteiten!

De vertaling van deze visie resulteert in de volgende doelstelling van schuldhulpverlening:

"Klanten begeleiden en ondersteunen naar een leven waarin financiƫle problemen geen belemmeringen vormen voor maatschappelijke participatie, liefst schuldenvrij."

Wij hebben hiertoe een methode ontwikkeld die we gebruiken in onze eigen uitvoeringspraktijk en wordt gedoceerd in onze opleiding, waaronder de basistraining 'Schuldhulpverlening in 7 stappen'.

Onze Missie:

Westerbeek COD bv heeft in haar beleid als missie opgenomen "Professionalisering van het vakgebied van schuldhulpverlening". Westerbeek COD bv levert een bijdrage aan de ontwikkeling van dit vakgebied, daarbij rekening houdend met de belangen van elke belanghebbende en van de politieke ontwikkelingen. Professionaliteit is hierbij het kernwoord.

Aangezien wij zelf voortdurend in de praktijk staan kunnen we het vak, onze methodieken en werkwijzen doorontwikkelen. Onze kennis en ervaring delen wij graag met andere (aankomende) professionals in onze opleidingen en adviestrajecten.

 rechts