quote top

Logo

Personele oplossingen

Bij formatieknelpunten (ziekte, vakantie, zwangerschapsverlof) of een piek in de aanvragen kan Westerbeek COD bv zorgen voor detachering van opgeleid en deskundig personeel. Al onze medewerkers zijn in te zetten bij de uitvoering van integrale schuldhulpverlening. Van het voeren van intakes tot schuldregelen, budgetbeheer en aanvragen WSNP.

Detacheren doen wij resultaatgericht. Dit betekent dat wij vooraf met u afspreken welke resultaten een medewerker in een bepaalde periode moet bereiken.

Ook hebben we professionele team- en projectleiders in huis die voor korte of langere tijd inzetbaar zijn voor uw organisatie.

 rechts