quote top

Logo

Preventie

Financiële problemen en schulden vormen een toenemend probleem in onze samenleving. Werden de problemen vroeger uit schaamte voor de omgeving nog wel eens verhuld, tegenwoordig is er gelukkig meer openheid. Voordeel van de openheid rondom schuldenproblematiek is dat er veel meer aandacht voor preventie is, en misschien ook wel moet komen.

Westerbeek COD bv voert bij verschillende opdrachtgevers diverse preventieactiviteiten uit. Ook kunnen wij meedenken over beleidsontwikkeling in het kader van preventie.

Wij onderscheiden drie vormen van preventie

1. Primaire preventie

Onder primaire preventie verstaan wij alle activiteiten rond het daadwerkelijk voorkomen van schulden en financiële problemen. Lees verder >>

2. Secundaire preventie

Secundaire preventie richt zich op huishoudens die zelf al wel problemen ervaren, alleen nog niet dusdanig dat ze al nadenken over professionele hulp. Lees verder >>

3. Tertiaire preventie

Deze vorm van preventie richt zich op huishoudens die al ernstig in de financiële problemen zijn geraakt en waarbij het doel is om erger en herhaling te voorkomen. Lees verder >>

Daarnaast verzorgen wij ook budgetteringstrainingen die ter ondersteuning van een schuldhulptraject of in het kader van preventie plaatshebben. Deze trainingen kennen een standaardopzet, maar kunnen aangepast worden naar rde wens en de doelsteling van de opdrachtgever. Ook kunnen wij budgetlessen verzorgen op VMBO's en ROC's. Uiteraard kan ook hier de duur en de inhoud volledig worden afgestemd met de opdrachtgever.

School en Schuld

In opdracht van de Gemeente Amsterdam voert Westerbeek COD bv het project School en Schuld uit.

School en Schuld

littleimgRight