quote top

Logo

Secundaire preventie

Secundaire preventie richt zich erop om huishoudens over de drempel van de schuldhulpverlening te helpen. Veel mensen wachten erg lang met het inroepen van professionele hulp. Dit kan met een aantal zaken te maken hebben:

  • Onbekendheid met het bestaan van professionele schuldhulpverlening;
  • Onbekendheid met de inhoud en mogelijkheden van de schuldhulpverlening;
  • Grote schaamte over het onderwerp financiën en schulden;
  • Grote schaamte of aversie tegen überhaupt elke vorm van professionele hulpverlening.

Doel: Verlagen van de drempel van de professionele schuldhulpverlening en vroegsignalering.

Doelgroep: Huishoudens die een beginnend probleem ervaren rondom hun financiële huishouding.

Boodschap:

  • Mogelijkheden die de professionele schuldhulpverlening kan bieden;
  • Aanreiken hulpmiddelen voor budgetteren en slim omgaan met financiën;
  • Financiële problemen zijn "niets om je voor te schamen".

Vorm (een greep uit de vele mogelijkheden)

  1. Aanbieden van budgetteringscursussen. Deze rechtstreeks en indirect aanbieden.
  2. Geven van voorlichting aan diverse intermediairen en doorverwijzers, gericht op vroegsignalering van financiële problemen en de mogelijkheden en beperkingen van schuldhulpverlening.
  3. Vormgeven van de samenwerking met de sociale dienst. Hierbij met name de mogelijkheden onderzoeken van een standaard financiële scan (of preventief schuldhulpgesprek) bij de intake in de uitkering.

 rechts