quote top

Logo

Tertiaire preventie

Tertiaire preventie is als het ware gericht op het voorkomen van herhaling. Deze vorm van preventie is over het algemeen al een integraal onderdeel van de curatieve schuldhulpverlening en wordt vertaald in instrumenten als budgetbegeleiding en nazorg.

Doel: Voorkomen van nieuwe problemen, uitval en recidive

Doelgroep: (Ex-)cliënten van de schuldhulpverlening.

Boodschap: Bewustwording van de invloed die de cliënt zelf heeft gehad op het ontstaan van de financiële problemen; op welke wijze de cliënt dit positief kan gaan beïnvloeden en het aanbieden van hulp en ondersteuning hierbij.

Vorm (een greep uit de vele mogelijkheden)

  1. Verzorgen van een budgetkrant voor alle (ex-)cliënten van de schuldhulpverlening.
  2. Budgetbegeleiding (al dan niet als onderdeel van budgetbeheer).

 rechts