quote top

Logo

Schuldhulpverleningstrajecten

Westerbeek COD verzorgt in opdracht volledige projecten op het gebied van integrale schuldhulpverlening. Dit doen wij door het hele land voor gemeenten en andere organisaties. Uitgangspunt is de vraag van de opdrachtgever en maatwerk voor de klant: elke vorm is dan ook denkbaar. Voorbeelden van projecten zijn:

Integrale trajecten

Westerbeek COD bv voert voor diverse Gemeentes integrale trajecten uit op het gebied van de schuldhulpverlening. Naast het schuldenpakket wordt er ook gekeken naar de voorliggende voorzieningen, wordt er gekeken of het inkomen klopt of dat de client wellicht nog toeslagen moet aanvragen, wordt er gekeken of budgetbeheer of een andere vorm van financieel beheer ingezet kan worden. Ook wordt er gekeken of er andere maatschappelijke instellingen ingeschakeld moeten worden als er sprake is van meervoudige problemen en problemen op ander vlak dan de schulden. De schuldhulpverlener werkt op deze manier nauw samen met de overige maatschappelijke partners.

Backoffice activiteiten

 

Gemeentes kunnen ons inschakelen voor BackOffice activiteiten waarbij wij budgetbeheer en het minnelijke traject uitvoeren, uiteraard conform de gedragscode van de NVVK.

Duale trajecten (voorrangszorg)

 

Voor klanten met een uitkering kunnen financiele problemen een grote belemmering vormen voor re-integratie. Westerbeek kan deze schuldhulpverleningstrajecten verzorgen in samenwerking met, en in opdracht van, de klantmanagers die het gehele re-integratietraject overzien.

Budgetbeheer

Voor diverse Gemeentes in Nederland voert Westerbeek COD bv budgetbeheer danwel financieel beheer uit. Ons budgetbeheer kan worden ingezet als ondersteuning van een schuldhulpverleningstraject, daarnaast is het mogelijk om met de klant budgetbegeleidingsgesprekken te houden om zo de klant weer langzaam maar zeker het beheer over het eigen budget te geven.

Lees meer: Budgetbeheer

Wachtlijstprojecten

 

Bij een oplopende wachtlijst is het mogelijk een aantal trajecten aan Westerbeek uit te besteden. Nadat een traject is afgerond en de klant weer verder kan, worden de dossiers weer overgedragen en kan het project worden afgerond.

School en Schuld

In opdracht van de Gemeente Amsterdam voert Westerbeek COD bv het project School en Schuld uit.

School en Schuld